ผลการค้นหา 715 รายการ

 • ไม่ระบุ ห้อง
 • 8 ห้อง
 • 30000 ตร.ม.
 • ไม่ระบุ คัน
โกดัง โรงงาน
 • 2 ห้อง
 • 2 ห้อง
 • 128 ตร.ม.
 • 2 คัน
โกดัง โรงงาน
 • ไม่ระบุ ห้อง
 • ไม่ระบุ ห้อง
 • 44 ตร.ว.
 • 3 คัน
โกดัง โรงงาน
 • ไม่ระบุ ห้อง
 • ไม่ระบุ ห้อง
 • ไม่ระบุ ตร.ว.
 • ไม่ระบุ คัน
โกดัง โรงงาน
 • ไม่ระบุ ห้อง
 • ไม่ระบุ ห้อง
 • 1350 ตร.ม.
 • ไม่ระบุ คัน
โกดัง โรงงาน
 • ไม่ระบุ ห้อง
 • ไม่ระบุ ห้อง
 • 7394 ตร.ว.
 • ไม่ระบุ คัน
โกดัง โรงงาน

ปราจีนบุรี , เมืองปราจีนบุรี

฿2,500,000 ขาย

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 • 29-05-2023
 • 138
 • ไม่ระบุ ห้อง
 • ไม่ระบุ ห้อง
 • 240 ตร.ม.
 • ไม่ระบุ คัน
โกดัง โรงงาน
 • ไม่ระบุ ห้อง
 • 1 ห้อง
 • 400 ตร.ม.
 • ไม่ระบุ คัน
โกดัง โรงงาน
 • ไม่ระบุ ห้อง
 • ไม่ระบุ ห้อง
 • 650 ตร.ม.
 • ไม่ระบุ คัน
โกดัง โรงงาน
 • ไม่ระบุ ห้อง
 • ไม่ระบุ ห้อง
 • 650 ตร.ม.
 • ไม่ระบุ คัน
โกดัง โรงงาน